فیزیک

بافیزیک می توان جهان رابهتردرک کرد.!

 

1- زاویه بین دو آینه منفرجه یا قائم باشد:(از فرمول بدست می آید)

untitled.png

 

2- زاویه بین دو آینه حاده باشد:(از راه رسم شکل بدست می آید)

untitled.png

+ نوشته شده در  ۹۰/۱۲/۲۰ساعت 21:23  توسط قاسمی   |